Start Joomla! - przegląd Więcej o Joomla! News Starzeć się godnie i zdrowo – czy to możliwe w Polsce?

Starzeć się godnie i zdrowo – czy to możliwe w Polsce?

Polskie społeczeństwo starzeje się w coraz szybszym tempie – to już nie prognoza, ale fakt, z którym muszą zmierzyć się polskie systemy ochrony zdrowia czy opieki socjalnej. Omówienie praktycznych sposobów na budowanie aktywnej i zdrowej starości oraz propozycje rozwiązań systemowych, pozwalających na poprawę zdrowia oraz jakości życia polskich seniorów - takie cele postawili sobie uczestnicy panelu dyskusyjnego „Zestarzejmy się świadomie. Polska polityka społeczna i ochrona zdrowia w obliczu starzenia się polskiego społeczeństwa”. Osoby w wieku powyżej 65 lat już teraz stanowią 13,5% polskiego społeczeństwa (5 mln), a według prognoz GUS liczba ta ulegnie podwojeniu do 2030 r.[i] Co więcej, koszty opieki nad osobami starszymi wzrosną do 1,1 proc. PKB w 2060 r., a łączne koszty w obszarze polityki zdrowotnej i społecznej mogą wynieść nawet 15 mld euro rocznie. Uczestnicy panelu dyskusyjnego zaapelowali zatem o stworzenie strategicznej, zaplanowanej na wiele lat polityki demograficznej, ekonomicznej i zdrowotnej, podkreślając, że podejmowanie decyzji opartych jedynie na kryterium oszczędności może okazać się pułapką dla gospodarki.

O istotnych dla najstarszych Polaków kwestiach debatowali uczestnicy dzisiejszego panelu. Wydarzenie, zorganizowane w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, zgromadziło wielu ekspertów. W gronie tym znaleźli się m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, Igor Radziewicz – Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Prof. Bolesław Samoliński, Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego, a także Witold Jaworski, członek zarządu PZU SA, Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych, Flavio Lirussi ze Światowej Organizacji Zdrowia, Prof. Piotr Błędowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Paweł Szwiertnia,  Dyrektor Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Prof. Stanisława Golinowska z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ.

Starzenie się to wielkie osiągnięcie cywilizacyjne

 

Dyskusję otworzył Minister Władysław Kosiniak – Kamysz, deklarując, że jego resort dostrzega problem starzejącego się społeczeństwa i zmniejszającą się proporcję w liczbie osób w wieku produkcyjnym do liczby osób w wieku emerytalnym. – W tym roku obchodzimy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, w lipcu miało miejsce spotkanie Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, dlatego podjęliśmy poważną i merytoryczną dyskusję na temat starzenia się. Ale to dopiero pierwszy krok, ponieważ ta debata powinna trwać i odbijać się szerokim echem.(…) Starzenie się jest tak naprawdę naszym wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym - rozwój medycyny powoduje ze żyjemy coraz dłużej. Patrząc na starzenie się przez ten pryzmat, rząd kilka dni temu uruchomił program na rzecz aktywności osób starszych, w którym do końca 2012 roku wyda 20 milionów złotych. W przyszłym roku ta kwota ulegnie podwojeniu. To pokazuje, że jesteśmy świadomi zmian jakie zachodzą w naszym społeczeństwie i świadomie się do nich przygotowujemy. Aby te działania były skuteczne niezbędna jest współpraca Departamentu Senioralnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Zdrowia. To jest dobry moment aby nakreślić długofalową politykę senioralną.  – zadeklarował minister.

Na inny aspekt wspólnego działania na rzecz zdrowego starzenia się zwrócił uwagę Witold Jaworski, członek zarządu PZU SA, największego polskiego ubezpieczyciela. Zgodził się z Ministrem Kosiniakiem – Kamyszem, że potrzebny jest wieloletni interdyscyplinarny program, ale taki, w którym kluczową rolę odgrywały będą środki pozwalające na finansowanie starzenia się. – Starzejące się społeczeństwo będzie wymuszało stosowanie nowych narzędzi finansowania ochrony zdrowia i współpracę z innymi podmiotami. Ryzyko długowieczności może zachwiać rynkiem ubezpieczeń, jeśli się na to nie przygotujemy. Powinniśmy opracować  wieloletni program, -  masowy i  powszechny -  który mógłby finansować potencjalne koszty. Równolegle już teraz powinniśmy odkładać środki na naszą starość. – powiedział Jaworski.

Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, zwrócił uwagę na fakt istnienia coraz skuteczniejszych leków i zaapelował, aby traktować nowoczesne technologie medyczne nie w kategorii kosztów, ale inwestycji. -  Projekt Healthy Ageing jest projektem multisektorowym i niezbędna jest współpraca środowisk naukowych, politycznych, przedsiębiorców,  aby wypracować skuteczne rozwiązania systemowe w Polsce.

Innowacje to inwestycje

Z kolei Igor Radziewicz – Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przypomniał, że konieczne jest wprowadzenie zmian w systemie opieki zdrowotnej oraz dostosowanie programu leczenia do chorób wieku podeszłego. – Wiek nie powinien wykluczać z inwestycji w zdrowie. Ważna jest również dostępność do nowoczesnych technologii medycznych, ponieważ  od 5 do 10% zdrowia populacji jest osiągana właśnie poprzez nowoczesne technologie. Na naszych oczach następuje ewolucja pojęcia starości, a sama starość uzyskuje nową jakość w rozumieniu aktywności społecznej i intelektualnej.

Prezes AOTM, Wojciech Matusewicz rozpoczął swoją wypowiedź od stwierdzenia, że starzejemy się od urodzenia. - Powrót do aktywności osób starszych oznacza wzrost PKB, dlatego należy inwestować w nowe technologie, aby pacjenci wrócili do pełnego zdrowia i produktywności. Innowacyjne leki są obciążeniem dla budżetu, ale są skuteczne pod tym względem, że pacjenci wracają do swojej normalnej, codziennej aktywności. Przykładowo - koszty pośrednie w przypadku stwardnienia rozsianego wynoszą 52% i okazuje się ze w Polsce  80% osób z tą chorobą przechodzi na wcześniejszą rentę. W Hiszpanii czy Portugalii liczba ta wynosi 50%, a w Austrii i Danii – 20%. – zakończył Matusewicz

Bądźmy mądrzy przed szkodą

Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Publicznego, Prof. Bolesław Samoliński, zaprezentował uczestnikom panelu założenia i pierwsze efekty prac Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia, której celem jest opracowanie rozwiązań na rzecz zdrowego i bezpiecznego starzenia się (healthy ageing) w kontekście zmian demograficznych i nowych wyzwań gospodarczych. W ramach swoich prac członkowie Koalicji podjęli się stworzenia dokumentu white paper, Białej Księgi na temat Zdrowego i Aktywnego Starzenia. Będzie ona zawierała rekomendacje co do sposobu budowania zdrowej starości oraz wskazówki usprawnienia polskiego systemu opieki nad osobami starszymi i ułatwienia im dostępu do innowacyjnych terapii zarówno w profilaktyce, jak i w diagnostyce i leczeniu. Prace nad opracowaniem interdyscyplinarnej Białej Księgi na temat Zdrowego Starzenia są już zaawansowane. – Nasza inicjatywa jest polskim wkładem w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Już jesienią zaprezentujemy wspólnie kompleksowe rozwiązania, w celu podwyższenia standardu życia osób starszych w Polsce oraz odpowiedniego przygotowania się Polski do gwałtownie rosnącej liczby seniorów w przyszłości. – podkreślił Samoliński, podsumowując spotkanie.


[i] Prognoza ludności na lata 2008 – 2035, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, tabela „funkcjonalne grupy wieku”